1.1 - DODAVATEL
1.2 - REGISTRACE
1.3 - OBJEDNÁVKA,DODACÍ PODMÍNKY A ZÁRUKA
1.4 - REKLAMACE A REKLAMAČNÍ ŘÁD
1.5 - OSOBNÍ ÚDAJE
1.6 - HOTLINE

1.1 - DODÁVATEL
Dodavatelem je :

INMOTION s.r.o.
Soběslavská 2054/28
130 00 Praha 3 
Česká Republika

IČO – 27875571
DIČ – CZ27875571

1.2 – REGISTRACE

Zboží nabízené na internetové stránce www.keune.cz může nakupovat pouze registrovaný uživatel. Upozorňujeme, že údaje uvedené při registraci jsou použité při poslání objednaného zboží mezi námi jako dodavatelem a vámi jako odběratelem. Bez registrace vám není možné zboží doručit. Zaregistrovat se můžete na úvodní stránce pod názvem „Nová Registrace“.

1.3 – Objednávka, Dodací podmínky a záruka

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Objednávku je možné zrealizovat i telefonicky. Na základě telefonické objednávky nebo objednávky elektronickou formou bude zboží doručeno do 3 dnů.

Po vámi vyplněné objednávce vám zboží zašleme dobírkou.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. 

Všechny ceny jsou konečnými cenami, ke kterým je účtována i cena dobírky.

Na všechno zboží je poskytována záruka 24 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet datem uvedeným na dokladu. Záruční lhůta je uvedena u každého výrobku v detailu zboží.

1.4 – REKLAMACE

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Reklamace jsou vyřizované v souladu s Občanským zákoníkem. 89/2012 Sb. V úplném znění, dále v souladu se Zákonem na ochranu spotřebitele č. 634/1992 ve znění pozdějších předpisů a v souladu se směrnicí EU 2011/83/EU o právech spotřebitele.

Reklamační řád :
Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

Jak postupovat:
V případě reklamace nás neprodleně před zasláním zboží z důvodů reklamace informujte buď telefonicky na tel.: + 420 773929565 s číslem objednávky nebo faktury, nebo e-mailem na: anna@inmotionbeauty.com (do předmětu reklamace a „číslo objednávky“), a dále postupujte dle popisu níže:
Zašlete výrobek na Doručovací adresu, která vám bude oznámena po ohlášení reklamace. Přeprava je hrazena stranou prodávajícího. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
Ihned po obdržení zboží obdržíte reklamační protokol, nebo zprávu o převzetí reklamovaného zboží.
Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu.
U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

1.5- Osobní Údaje

Všechny vaše osobní údaje jsou chráněné ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. V účinném znění.

1.6- Hotline

Telefonní číslo +420 732622011 je určené pro okamžité vyřizování vašich objednávek, dotazů a kompletní zakaznický servis.